RIPPLES / Piraeus Tower 2010 – changing the face

ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΙ/ Πύργος Πειραιά 2010 – αλλάζοντας την (πρόσ)οψη

RIPPLES / Piraeus Tower 2010 – changing the face

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με θέμα την αλλαγή της (πρόσ)οψης του Πύργου Πειραιά

Το λιμάνι του Πειραιά, ένα από τα πιο τουριστικά λιμάνια, είναι το κεντρικό λιμάνι της πρωτεύουσας μας, της Αθήνας. Είναι ο μοναδικός τρόπος μετάβασης προς τα πανέμορφα νησιά του Αιγαίου πελάγους, καθώς τα περισσότερα από αυτά δεν διαθέτουν ούτε αεροδρόμιο ούτε πρόσβαση με πλοίο από κάποιο άλλο λιμάνι της ηπειρωτικής χώρας.

Ο Πειραιάς είναι λιμάνι και λόγο αυτής της ιδιότητας του θα μπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει σαν ένα ‘Μη-Τόπο’ (‘Non-Place’), όπως θα χαρακτήριζε και ένα αεροδρόμιο ή ένα σταθμό τραίνου. Όμως δεν μπορεί, γιατί ο Πειραιάς έχει έντονο χαρακτήρα, πολύ ενδιαφέροντα αλλά άσχημο, βρόμικο και σκοτεινό. Αυτός ο χαρακτήρας γίνεται έντονα ορατός την ώρα που κανείς επιστρέφει από το ταξίδι του σε ένα από τα εξωτικά νησιά του Αιγαίου Η αίσθηση που δημιουργείται είναι μελαγχολική. Ο βασιλιάς μέσα σ’ αυτήν τη μελαγχολική εικόνα είναι το κουφάρι του πύργου.

Η πρόταση μας για την αλλαγή της πρόσοψης του πύργου έχει σα σκοπό να κάνει αυτή τη μετάβαση ηπιότερη. Το σχέδιο είναι εμπνευσμένο από τους κυματισμούς της θάλασσας. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε, γυαλί, μέταλλο, μεταλλικό πλέγμα και μεταλλικό ύφασμα δημιουργούν μυστήριες αντανακλάσεις. Το κτίριο γίνεται οργανικό, θυμίζει τα κύματα της θάλασσας. Η καινούργια πρόσοψη το βράδυ ζωντανεύει, ανάβει, μετατρέπεται σε οθόνη χαμηλής ανάλυσης που παίζει μονόχρωμα βίντεο. Το κτίριο μιμείται τα πρωτόγονα πλάσματα της θάλασσας, τα πλαγκτόν.

An architectural competition about changing the face of Piraeus Tower in Athens.

The port of Piraeus, the central port of the capital, Athens, this European capital is the most important as a matter of tourism than any other European port. Most important because is one of the only ways or maybe the only way to access most of these unique beautiful islands of the Aegean sea which don’t even have airports or access through other ports.

It is a port, and because of this use, it could be characterized as a ‘Non-Place’ similar to an airport or a train station, although besides this function it does actually have a character of its own, a quite dirty character I would say. This character becomes intensively visible when somebody is getting in the port through a ship, coming back from an exotic island of the Aegean.

Τεχνική έκθεση

Στο ΠΠ παραμένει ο υπάρχων σκελετός και ο φέρον οργανισμός του κτιρίου . Προστίθεται η απαιτούμενη σκάλα στο κενό χώρο που υπάρχει στην νοτιοδυτική πλευρά ανάμεσα στις δύο σειρές υαλοπινάκων. Επίσης οι παραπάνω σκάλες διαπερνούν τις πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα των ορόφων 1 και 2.Οι είσοδοι στο κτίριο δεν αλλάζουν και οι λειτουργίες του παραμένουν ίδιες .Προτείνονται εξωτερικοί χώροι του μπάρ-εστιατόριου στο τρίτο καθώς και στην ταράτσα του κτιρίου ,καθώς και επισκέψιμος χώρος για την παρατήρηση της θέας από το ευρύ κοινό .Ακόμα χρίζεται αναγκαία η αλλαγή της υπάρχουσας σειράς υαλοπετασμάτων και τοποθετούμε και μια δεύτερη σειρά γυάλινης κουρτίνας ,σε όλο το κτίριο. Χρησιμοποιούμε την σειρά υαλοπινάκων DuPontTM SentryGlas® όπου έχει πολλές δυνατότητες αντοχής και μπορεί να αντεπεξέλθει και σε ανεμοπιέσεις και δίνει την δυνατότητα καμπύλης και μεγάλων ανοιγμάτων. Στον ΠΠ τώρα προτείνεται ένα «έξυπνο» δίχτυ-παραπέτασμα όπου περιβάλλει τον οριζόντιο όγκο των πρώτων ορόφων του. Αυτό το στηθαίο αποτελεί προστασία για την αυξημένη ηχορύπανση και την θερμότητα του κτιρίου, και επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας .Αυτό επιτυγχάνεται τόσο λόγο της ηλιοπροστασίας που προσφέρει αλλά και ως διπλή σειρά υαλοπετάσματος-κουρτίνας με διάκενο . Η οθόνη έχει μελετηθεί ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ,όπου αυτή έχει τοποθετηθεί ,να υπάρχει αμφίδρομη οπτική επαφή του εσωτερικού χώρου του πύργου με το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό πετυχαίνεται με την επιλογή στρογγυλών πηγών φωτισμού .Οι συγκεκριμένοι λαμπτήρες χρησιμοποιούνται σε όλη την επιφάνεια τους με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα απόδοσης εικόνων με την τεχνολογία των pixels.Τα φώτα αυτού του τύπου led επιλέχθηκαν και για την οικονομική τους κατανάλωση ενέργειας Τέλος είναι ορατά από την εξωτερική πλευρά και συνδυάζονται με το εσωτερικό φωτισμό ,δημιουργούν μια οργανική υφή στην επιφάνεια του κτιρίου ,παραπέμποντας σε θαλάσσιους οργανισμούς (πλαγκτόν) .

It’s a weird transition… Coming from the beautiful nature of the island, having in mind the view of the archipelago, full of big and smaller rocks with weird organic shapes that mach harmonically with the sea and the strong Greek sun and finish in the infinite of the horizon, this landscape that from any viewing angle you look at it is absolutely beautiful… From the smells of the clear and clean sea, and the optical games that the clear waters play with your eyes and the reflex ions, Suddenly you are transferred to this port! From its rocks concrete buildings are over-brimming, the waters are green and dimed and the smells from fresh and light has become heavy and dirty from the chemicals of the ships. This whole environment is heavy and it needs something to make it lighter.

A new face for this silent giant and king of the concrete port, it travels you back to the island that you just arrived from or forward to the island that you are going to. It takes the shape of the ripples of the sea through its appearance; it creates mysterious reflections through its materials (glass, metallic fabric, metallic meshes). It takes the appearance of primitive sea creatures like the planktons with the special effect lighting screen that really comes to life at night.

Technical report​

In the Piraeus Tower we keep the existing structure and bearing elements. The required staircase is added in the void that exists ,in the south-western side, between the two lines of glass curtain walls , which penetrates floors 1 and 2.Existing entries in the building remain and the functions of the tower persists all as they exist ,mainly offices . We proposed an exterior space of bar-restaurant in third floor as well as in the top floor and a roof garden in the very top the tower. The last floor also can be use as a pubic observatory. After that and speak about the materials and part of construction ,we replace the existing glass curtain walls and adding as well a second line of glass curtain, in the building facade. We use frameless glass planes DuPontTM SentryGlas® because they are durable and high resistant and can easily cope with the wind pressure. Among that gives us the possibility to curve and to create big glass openings. In the Piraeus Tower is now designed an “intelligent” net-screen where it surrounds the horizontal volume of his first floors. This parapet constitutes protection for increased noise pollution and the heat of building, and achieves saving of energy. This is achieved so much reason as a sun protection element and as a double line of curtain wall with a gap in between.The screen we place has been studied so that allows the possibility of optical contact of internal spaces of tower with the exterior environment. This succeeded with the choice of round sources of lighting. These specific lights use their entire surface so that produce bigger possibility attribution of pixelated display pictures .Leds lamps were selected for their economic consumption of energy. Last but not least lights are visible from the exterior skin and they are combined with the internal lighting, as a produce a light surface of that refers to organic textures (plankton) displayed at the facade of the Tower.

σκεπτικό + design: Γιώργος Καμπερίδης + Έρση Κρούσκα​

φωτορεαλισμός: Σπύρος Κόσυβας aka Savysok​

concept + design: Giorgos Kamperidis + Ersi Krouska​

illustration: Spyros Kosyvas aka Savysok