Bio

Η βραβευμένη Έρση Κρούσκα, γεννημένη το 1983, ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Μεγάλωσε σε μια οικογένεια που έχει στενές επαφές με την τέχνη, το design και την αρχιτεκτονική. Το 2001 μετακόμισε για έξι χρόνια στο Λονδίνο όπου σπούδασε αρχιτεκτονική. Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Greenwich το 2007 με το RIBA II, ενώ είχε ήδη κάνει έναν ενδιάμεσο χρόνο πρακτικής στο γραφείο Moving Architecture.

Από το Σεπτέμβρη του 2007 και για δυόμισι χρόνια δούλεψε με την Σόνια Χαραλαμπίδου-Διβάνη και τους αρχιτέκτονες RCL. Εκεί ασχολήθηκε με τη μουσειολογία, τις ειδικές οργανικές κατασκευές για ψηφιακά και διαδραστικά εκθέματα και την έρευνα νέων τεχνολογιών και υλικών . Χαρακτηριστικά παραδείγματα της δουλειάς της το διάστημα αυτό είναι η κατασκευή από corian (Κ9) στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος και η κατασκευή από χαρτόνι (Κ7) στην επετειακή έκθεση 10 χρόνων της πινακοθήκης Αβέρωφ στο Μέτσοβο.

Από το Σεπτέμβρη του 2010 και για ένα χρόνο δούλεψε στο ‘Campana’s Workshop in Athens’ που δημιουργήθηκε για το σχεδιασμό του New Hotel στο κέντρο της Αθήνας. Το workshop υπό την καθοδήγηση των αδελφών Campana από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας και του Γιώργου Τζιρτζιλάκη από την Αθήνα, σχεδίασε τον εσωτερικό χώρο, τα έπιπλα και τις ειδικές κατασκευές του ξενοδοχείου. Χαρακτηρίστηκα παραδείγματα της δουλειάς της από τη συνεργασία αυτή, είναι τα fragment washbasins από κρυστάλλινο καθρέπτη (μεσοπάτωμα και σουίτα), τα τραπέζια Olympic και Cocktail και ο καναπές Canoe(μεσοπάτωμα).

Από τον Απρίλη του 2009 συμμετέχει σε εκθέσεις design και τέχνης όπως τη σειρά εκθέσεων 'Design 2009,2011...', Rooms 2010 της γκαλερί Καππάτος, Art Athina, Ορίζοντας Γεγονότων, Design Lab και άλλα.

Από τον Ιούλιο του 2009 δουλεύει πάνω σε παράλληλα αρχιτεκτονικά και design projects στο studio της , ‘Ersi Krouska architecture+design’, που βρίσκεται στου Ψυρρή. Την ενδιαφέρουν ιδιαιτέρα οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, τα έξυπνα και τα βιοκλιματικά υλικά και την απασχολεί ο έξυπνος σχεδιασμός με το ελάχιστο δυνατό κόστος στα πλαίσια της δύσκολης εποχής που βιώνουμε.

Το Φεβρουάριο του 2013 βραβεύτηκε με το το Α+ Popular Award της κατηγορίας ‘Αρχιτεκτονική και Οικονομική Κρίση’ του Architizer στη Νέα Υόρκη, για το project της @kinito.

Award winning Ersi Krouska, born on 1983, is living and working in Athens, Greece.

She grew up in a family that has close relations to the arts, design and architecture. On 2001 she moved to London to study architecture. She stayed there for five years of study and one year of in between work experience, in the practice Moving Architecture. She graduated from the University of Greenwich with RIBA II, on 2007.

From November of 2007 and for two wears she worked at Sonia Charalambides-Divani and RCL architects. There she worked on museology, her main tasks were organic constructions for digital and interactive exhibits and research of new technologies and materials for exhibitions. Characteristic examples of her work during that period are the interactive box out of corian (K9) for the Museum of the Bank of Greece and the cardboard construction (K7) for the exhibition 10 years of the Averoff Museum in Metsovo, Greece.

From September of 2010 and for one year she worked at the Campana’s Workshop in Athens that was created for the design of New Hotel in the center of the city. The workshop under the guidance of Campana Brothers from Sao Paulo, Brazil and Giorgos Tzirtzilakis from Athens, designed the furniture and ID elements of the boutique hotel. Characteristic examples of her work under this collaboration are the fragment washbasins out of crystal mirror (mezzanine floor and suite), the Cocktail and Olympic tables and the Canoe sofa (mezzanine floor).

Since April of 2009 she has participated in design and art exhibitions like the series ‘Design 2009, 2011…’, Rooms 2010 of Kappatos gallery, Art Athina, Orizontas Gegonoton, Design Lab and others.

Since July of 2009 she has been working on parallel projects at her own studio, ‘Ersi Krouska architecture +design’, in Psiri, Athens. She is especially interested in contemporary digital technologies, smart and green materials. She is highly concerned about designing smart with the less possible cost in the scope of this difficult period that we are living.

On February of 2013 she won the Architizer A+ Popular Award under the category ‘Architecture and Economic Crisis’ for her project ‘@kinito’, in New York.

A premiada arquiteta Ersi Krouska nasceu em Atenas, em 1983, onde vive e trabalha. Cresceu em uma família que tem contatos estreitos com a arte , o design e a arquitetura. Em 2001 mudou-se para Londres , onde estudou arquitetura e viveu por seis anos. Formou-se pela Universidade de Greenwich, em 2007. Pelo RIBA II, e já tinha feito um tempo de estágio prático intermediário no escritório Arquitetura Mover.

Desde setembro de 2007 e por dois anos e meio, trabalhou com Sonia Charalambidou - Divani e arquitetos RCL . Lá trabalhou em museologia , estruturas orgânicas específicas para exposições digitais e interativos e pesquisas de novas tecnologias e materiais. Exemplos típicos de trabalho deste período são a construção de corian (K9), no Museu do Banco da Grécia e da fabricação de cartão (K7) nos 20 anos de aniversário de exposições da galeria Averof, em Metsovo.

Desde setembro de 2010 e durante algum tempo trabalhou na ‘Oficina de Campana em Atenas’, criada para o projeto do ‘New’ hotel no centro de Atenas. A oficina, aplicando-se a estudar os irmãos Campana e sob a sua orientação, a partir de São Paulo , Brasil e Yiorgo Tzirtzilaki de Atenas , design de interiores, mobiliário e construção especial do hotel. Exemplos em destaque de seu trabalho a partir desta colaboração são os lavatórios fragmento de espelho de cristal (mezanino e suite) , mesas Cocktail e Olímpico e sofá Canoa (mezanino).

Desde abril de 2009 participa de exposições de arte e design , como por sua vez, relatórios de ‘Design 2009, 2011 ...’, ‘Rooms 2010’ galeria Kappatos , ‘Arte Athina’ , ‘Horizonte de Eventos’ , ‘Design Lab’, dentre outros.

Desde julho de 2009 está trabalhando em projetos independentes , arquitetura e design, ‘Ersi Krouska arquitetura + design’ do estúdio, localizado Psyrri . São particularmente relevantes para as tecnologias digitais modernas , inteligentes e bioclimática materiais e emprega o design inteligente, com o mínimo custo possível de acordo com os tempos difíceis que estamos vivenciando .

Em fevereiro de 2013 recebeu o prêmio da categoria A + Popular ‘Arquitetura e Crise Econômica’ de Architizer, em Nova York, para o projeto de @ kinito.